برنامه ریزی فیزیکی

 

نویسنده : علی .. - ساعت ۱٢:۵٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۶
 

برنامه ریزی فیزیکی

برای مجموعه فرهنگی تفریحی 4 حوزه فعالیت در نظر گرفته شده است :

-1 حوزه فرهنگی

-2 حوزه آموزشی

-3 حوزه کتابخانه

-4 حوزه تفریحی

-5 حوزه خدماتی  اداری

-6 پارکینگ

که زیر فضاهای هرکدام عبارت است از:

-1 حوزهفرهنگی

-1-1 سالنآمفیتئاترشامل( 379 مترمربع )

 ورودی 20 متر مربع

 سرویس 6 مترمربع

- اداری 20 متر مربع

 خرید بلیط 4 متر مربع

- آمفی تئاتر به ظرفیت 196 نفر 227 متر مربع

- سن 41 متر مربع

- پشت صحنه 26 متر مربع

- انبار 15 متر مربع

- تاسیسات 20 متر مربع

-2-1 سالنکنفرانسشامل( 84 مترمربع )

 ورودی 20 متر مربع

 سالن به ظرفیت 100 نفر 60 مترمربع

 سرویس 4 مترمربع

3-1 نمایشگاهآثار (گالری) شامل( 353 مترمربع )

- ورودی 200 متر مربع

- سالن گالری 100 متر مربع

- اداری 12 متر مربع

- انبار 12 متر مربع

- سرویس 4 متر مربع

 گارگاه مرمت و نگهداری 16 متر مربع

- آبدارخانه 9 متر مربع

-2 حوزهآموزشی

497 مترمربع ) / 1-2 آموزشهایزبانشامل( 5

- ورودی 12 متر مربع

 ثبت نام 9 متر مربع

 اداری 12 متر مربع

 سرویس 6 متر مربع

 آبدارخانه 6 متر مربع

 انتشارات 9 متر مربع

3 متر مربع ×  کلاس 32 نفره 44

3 متر مربع ×  کلاس 35 نفره 45

 واحد سمعی بصری 35 نفره 45 متر مربع

47 متر مربع /  لابراتوار 15 نفره 5

 لابراتوار 35 نفره 68 متر مربع

 اتاق اساتید 16 متر مربع

285 مترمربع ) / 2-2 آموزشهایکامپیوترشامل

/ 0 نظر / 298 بازدید